object(ADORecordSet_array)#48 (36) { ["databaseType"]=> string(5) "array" ["_array"]=> array(1) { [0]=> array(26) { ["songID"]=> string(7) "1004140" ["songAlbumID"]=> string(5) "53932" ["songAlbumName"]=> string(4) "Blue" ["songArtistID"]=> string(5) "37050" ["songArtistName"]=> string(13) "Closterkeller" ["songName"]=> string(15) "Taniec na linie" ["songText"]=> string(463) "Znów siê zaczyna mój taniec na linie... Coœ powraca do mnie nawet gdy myœlê ¯e dawno, dawno zginʳo Wbrew mojej woli ci¹gnie mnie w stronê Której ju¿ nie znam A gdzie ju¿ kiedyœ by³am I tak siê zaczyna mój taniec na linie... Dobre wspomnienie zabija Twoj¹ winê Gdy czekam w strachu i nadziei Trochê siê bojê wchodziæ znów na linê Patrzê w dӳ A potem œmiejê siê i œmiejê I tak siê zaczyna mój taniec na linie..." ["songWiki"]=> string(0) "" ["songOrder"]=> string(1) "0" ["songPostedBy"]=> string(1) "0" ["songVideoSource"]=> string(42) "http://www.youtube.com/watch?v=M5ui7wy1-qE" ["songAddDate"]=> string(19) "2012-11-29 22:40:02" ["songLastModifyDate"]=> string(19) "0000-00-00 00:00:00" ["songSource"]=> string(2) "mm" ["songGnID"]=> string(1) "0" ["songQueue"]=> string(1) "0" ["songProposedByUserID"]=> string(1) "0" ["songUrl"]=> string(37) "closterkeller/taniec-na-linie-lyrics/" ["songUrlChecksum"]=> string(4) "3695" ["songGnExplicitFlag"]=> string(1) "0" ["songGnRevision"]=> string(0) "" ["songGnCredits"]=> string(0) "" ["songUpcoming"]=> string(1) "0" ["songUpcomingOrder"]=> string(1) "0" ["songMmID"]=> string(7) "5147944" ["songMmCopyright"]=> string(0) "" } } ["_types"]=> NULL ["_colnames"]=> NULL ["_skiprow1"]=> bool(false) ["_fieldobjects"]=> array(26) { [0]=> object(stdClass)#22 (14) { ["name"]=> string(6) "songID" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(10) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(1) ["multiple_key"]=> int(0) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(1) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(3) "int" ["unsigned"]=> int(1) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [1]=> object(stdClass)#23 (14) { ["name"]=> string(11) "songAlbumID" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(10) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(1) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(1) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(3) "int" ["unsigned"]=> int(1) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [2]=> object(stdClass)#24 (14) { ["name"]=> string(13) "songAlbumName" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(765) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(1) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(0) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(6) "string" ["unsigned"]=> int(0) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [3]=> object(stdClass)#25 (14) { ["name"]=> string(12) "songArtistID" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(10) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(1) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(1) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(3) "int" ["unsigned"]=> int(1) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [4]=> object(stdClass)#26 (14) { ["name"]=> string(14) "songArtistName" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(765) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(1) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(0) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(6) "string" ["unsigned"]=> int(0) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [5]=> object(stdClass)#27 (14) { ["name"]=> string(8) "songName" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(765) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(1) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(0) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(6) "string" ["unsigned"]=> int(0) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [6]=> object(stdClass)#28 (14) { ["name"]=> string(8) "songText" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(50331645) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(0) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(0) ["blob"]=> int(1) ["type"]=> string(4) "blob" ["unsigned"]=> int(0) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [7]=> object(stdClass)#29 (14) { ["name"]=> string(8) "songWiki" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(50331645) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(0) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(0) ["blob"]=> int(1) ["type"]=> string(4) "blob" ["unsigned"]=> int(0) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [8]=> object(stdClass)#30 (14) { ["name"]=> string(9) "songOrder" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(11) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(0) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(1) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(3) "int" ["unsigned"]=> int(0) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [9]=> object(stdClass)#31 (14) { ["name"]=> string(12) "songPostedBy" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(10) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(0) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(1) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(3) "int" ["unsigned"]=> int(1) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [10]=> object(stdClass)#32 (14) { ["name"]=> string(15) "songVideoSource" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(765) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(0) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(0) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(6) "string" ["unsigned"]=> int(0) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [11]=> object(stdClass)#33 (14) { ["name"]=> string(11) "songAddDate" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(19) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(0) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(1) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(9) "timestamp" ["unsigned"]=> int(1) ["zerofill"]=> int(1) ["binary"]=> bool(true) } [12]=> object(stdClass)#34 (14) { ["name"]=> string(18) "songLastModifyDate" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(19) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(0) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(0) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(8) "datetime" ["unsigned"]=> int(0) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(true) } [13]=> object(stdClass)#35 (14) { ["name"]=> string(10) "songSource" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(450) ["not_null"]=> int(0) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(0) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(0) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(6) "string" ["unsigned"]=> int(0) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [14]=> object(stdClass)#36 (14) { ["name"]=> string(8) "songGnID" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(20) ["not_null"]=> int(0) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(1) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(1) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(3) "int" ["unsigned"]=> int(1) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [15]=> object(stdClass)#37 (14) { ["name"]=> string(9) "songQueue" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(1) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(1) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(1) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(3) "int" ["unsigned"]=> int(1) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [16]=> object(stdClass)#38 (14) { ["name"]=> string(20) "songProposedByUserID" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(10) ["not_null"]=> int(0) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(0) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(1) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(3) "int" ["unsigned"]=> int(1) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [17]=> object(stdClass)#39 (14) { ["name"]=> string(7) "songUrl" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(765) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(1) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(0) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(6) "string" ["unsigned"]=> int(0) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [18]=> object(stdClass)#40 (14) { ["name"]=> string(15) "songUrlChecksum" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(10) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(0) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(1) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(3) "int" ["unsigned"]=> int(1) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [19]=> object(stdClass)#41 (14) { ["name"]=> string(18) "songGnExplicitFlag" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(5) ["not_null"]=> int(0) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(0) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(1) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(3) "int" ["unsigned"]=> int(1) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [20]=> object(stdClass)#42 (14) { ["name"]=> string(14) "songGnRevision" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(15) ["not_null"]=> int(0) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(0) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(0) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(6) "string" ["unsigned"]=> int(0) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [21]=> object(stdClass)#43 (14) { ["name"]=> string(13) "songGnCredits" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(196605) ["not_null"]=> int(0) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(0) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(0) ["blob"]=> int(1) ["type"]=> string(4) "blob" ["unsigned"]=> int(0) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [22]=> object(stdClass)#44 (14) { ["name"]=> string(12) "songUpcoming" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(2) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(1) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(1) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(3) "int" ["unsigned"]=> int(0) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [23]=> object(stdClass)#45 (14) { ["name"]=> string(17) "songUpcomingOrder" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(11) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(0) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(1) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(3) "int" ["unsigned"]=> int(0) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [24]=> object(stdClass)#46 (14) { ["name"]=> string(8) "songMmID" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(20) ["not_null"]=> int(1) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(0) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(1) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(3) "int" ["unsigned"]=> int(1) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } [25]=> object(stdClass)#47 (14) { ["name"]=> string(15) "songMmCopyright" ["table"]=> string(8) "sg_songs" ["def"]=> string(0) "" ["max_length"]=> int(900) ["not_null"]=> int(0) ["primary_key"]=> int(0) ["multiple_key"]=> int(0) ["unique_key"]=> int(0) ["numeric"]=> int(0) ["blob"]=> int(0) ["type"]=> string(6) "string" ["unsigned"]=> int(0) ["zerofill"]=> int(0) ["binary"]=> bool(false) } } ["canSeek"]=> bool(true) ["affectedrows"]=> bool(false) ["insertid"]=> bool(false) ["sql"]=> string(115) "SELECT * FROM sg_songs WHERE songUrl = 'closterkeller/taniec-na-linie-lyrics/' AND songUrlChecksum = '3695' LIMIT 1" ["compat"]=> bool(false) ["dataProvider"]=> string(5) "mysql" ["fields"]=> array(26) { ["songID"]=> string(7) "1004140" ["songAlbumID"]=> string(5) "53932" ["songAlbumName"]=> string(4) "Blue" ["songArtistID"]=> string(5) "37050" ["songArtistName"]=> string(13) "Closterkeller" ["songName"]=> string(15) "Taniec na linie" ["songText"]=> string(463) "Znów siê zaczyna mój taniec na linie... Coœ powraca do mnie nawet gdy myœlê ¯e dawno, dawno zginʳo Wbrew mojej woli ci¹gnie mnie w stronê Której ju¿ nie znam A gdzie ju¿ kiedyœ by³am I tak siê zaczyna mój taniec na linie... Dobre wspomnienie zabija Twoj¹ winê Gdy czekam w strachu i nadziei Trochê siê bojê wchodziæ znów na linê Patrzê w dӳ A potem œmiejê siê i œmiejê I tak siê zaczyna mój taniec na linie..." ["songWiki"]=> string(0) "" ["songOrder"]=> string(1) "0" ["songPostedBy"]=> string(1) "0" ["songVideoSource"]=> string(42) "http://www.youtube.com/watch?v=M5ui7wy1-qE" ["songAddDate"]=> string(19) "2012-11-29 22:40:02" ["songLastModifyDate"]=> string(19) "0000-00-00 00:00:00" ["songSource"]=> string(2) "mm" ["songGnID"]=> string(1) "0" ["songQueue"]=> string(1) "0" ["songProposedByUserID"]=> string(1) "0" ["songUrl"]=> string(37) "closterkeller/taniec-na-linie-lyrics/" ["songUrlChecksum"]=> string(4) "3695" ["songGnExplicitFlag"]=> string(1) "0" ["songGnRevision"]=> string(0) "" ["songGnCredits"]=> string(0) "" ["songUpcoming"]=> string(1) "0" ["songUpcomingOrder"]=> string(1) "0" ["songMmID"]=> string(7) "5147944" ["songMmCopyright"]=> string(0) "" } ["blobSize"]=> int(100) ["EOF"]=> bool(false) ["emptyTimeStamp"]=> string(6) " " ["emptyDate"]=> string(6) " " ["debug"]=> bool(false) ["timeCreated"]=> int(1466818490) ["bind"]=> bool(false) ["fetchMode"]=> int(2) ["connection"]=> object(ADODB_mysql)#3 (86) { ["databaseType"]=> string(5) "mysql" ["dataProvider"]=> string(5) "mysql" ["hasInsertID"]=> bool(true) ["hasAffectedRows"]=> bool(true) ["metaTablesSQL"]=> string(11) "SHOW TABLES" ["metaColumnsSQL"]=> string(22) "SHOW COLUMNS FROM `%s`" ["fmtTimeStamp"]=> string(13) "'Y-m-d H:i:s'" ["hasLimit"]=> bool(true) ["hasMoveFirst"]=> bool(true) ["hasGenID"]=> bool(true) ["isoDates"]=> bool(true) ["sysDate"]=> string(9) "CURDATE()" ["sysTimeStamp"]=> string(5) "NOW()" ["hasTransactions"]=> bool(false) ["forceNewConnect"]=> bool(false) ["poorAffectedRows"]=> bool(true) ["clientFlags"]=> int(0) ["substr"]=> string(9) "substring" ["nameQuote"]=> string(1) "`" ["compat323"]=> bool(false) ["_genIDSQL"]=> string(38) "update %s set id=LAST_INSERT_ID(id+1);" ["_genSeqSQL"]=> string(33) "create table %s (id int not null)" ["_genSeqCountSQL"]=> string(23) "select count(*) from %s" ["_genSeq2SQL"]=> string(26) "insert into %s values (%s)" ["_dropSeqSQL"]=> string(13) "drop table %s" ["database"]=> string(10) "songlyrics" ["host"]=> string(9) "localhost" ["user"]=> string(10) "songlyrics" ["password"]=> string(10) "s03**))!a9" ["debug"]=> bool(false) ["maxblobsize"]=> int(262144) ["concat_operator"]=> string(1) "+" ["length"]=> string(6) "length" ["random"]=> string(6) "rand()" ["upperCase"]=> string(5) "upper" ["fmtDate"]=> string(7) "'Y-m-d'" ["true"]=> string(1) "1" ["false"]=> string(1) "0" ["replaceQuote"]=> string(2) "\'" ["charSet"]=> bool(false) ["metaDatabasesSQL"]=> string(0) "" ["uniqueOrderBy"]=> bool(false) ["emptyDate"]=> string(6) " " ["emptyTimeStamp"]=> string(6) " " ["lastInsID"]=> bool(false) ["hasTop"]=> bool(false) ["readOnly"]=> bool(false) ["genID"]=> int(0) ["raiseErrorFn"]=> bool(false) ["cacheSecs"]=> int(3600) ["memCache"]=> bool(true) ["memCacheHost"]=> string(9) "127.0.0.1" ["memCachePort"]=> int(11211) ["memCacheCompress"]=> bool(false) ["arrayClass"]=> string(18) "ADORecordSet_array" ["noNullStrings"]=> bool(false) ["numCacheHits"]=> int(3) ["numCacheMisses"]=> int(0) ["pageExecuteCountRows"]=> bool(true) ["uniqueSort"]=> bool(false) ["leftOuter"]=> bool(false) ["rightOuter"]=> bool(false) ["ansiOuter"]=> bool(false) ["autoRollback"]=> bool(false) ["fnExecute"]=> bool(false) ["fnCacheExecute"]=> bool(false) ["blobEncodeType"]=> bool(false) ["rsPrefix"]=> string(13) "ADORecordSet_" ["autoCommit"]=> bool(true) ["transOff"]=> int(0) ["transCnt"]=> int(0) ["fetchMode"]=> int(2) ["null2null"]=> string(4) "null" ["_oldRaiseFn"]=> bool(false) ["_transOK"]=> NULL ["_connectionID"]=> resource(12) of type (mysql link) ["_errorMsg"]=> string(0) "" ["_errorCode"]=> int(0) ["_queryID"]=> resource(24) of type (Unknown) ["_isPersistentConnection"]=> bool(false) ["_bindInputArray"]=> bool(false) ["_evalAll"]=> bool(false) ["_affected"]=> bool(false) ["_logsql"]=> bool(false) ["_transmode"]=> string(0) "" ["databaseName"]=> string(10) "songlyrics" } ["_numOfRows"]=> int(1) ["_numOfFields"]=> int(26) ["_queryID"]=> int(1) ["_currentRow"]=> int(0) ["_closed"]=> bool(false) ["_inited"]=> bool(true) ["_obj"]=> NULL ["_names"]=> NULL ["_currentPage"]=> int(-1) ["_atFirstPage"]=> bool(false) ["_atLastPage"]=> bool(false) ["_lastPageNo"]=> int(-1) ["_maxRecordCount"]=> int(0) ["datetime"]=> bool(false) } CLOSTERKELLER - TANIEC NA LINIE LYRICS
55k
Like
Lead RIFFs:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?