55k
Like

Carl Carlton Lyrics

Genre: Pop

Carl Carlton Lyrics - by Popularity

1 She’s a Bad Mama Jama (She’s Built, She’s Stacked)
2 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
3 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
4 She's a Bad Mama Jama (Re-Recorded)
5 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
6 She's A Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
7 She's a Bad Mama Jama
8 Everlasting Love
9 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
10 She's A Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
11 She's a Bad Mamma Jamma (She's Built, She's Stacked)
12 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
13 She's A Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
14 Baby I Need Your Lovin
15 She’s A Bad Mama Jama (She’s Built, She’s Stacked)
16 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
17 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
18 Competition Ain't Nothin'
19 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked) [Re-Recorded]
20 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
21 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
22 She's a Bad Mama Jama (extended)
23 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
24 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
25 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
26 Smokin' Room
27 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
28 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
29 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
30 Baby I Need Your Loving
31 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
32 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
33 She's a Bad Mama Jama - She's Built, She's Stacked
34 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked) (12" version)
35 She's A Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
36 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
37 She's a Bad Mama Jama (She's Built She's Stacked)
38 Signed Sealed and Delivered
39 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
40 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
41 She's A Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
42 Don't Walk Away
43 Bad Mama Jama / Carl Carlton
44 She’s a Bad Mama Jama (She’s Built, She’s Stacked)
45 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
46 Bad Mama Jama
47 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
48 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
49 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
50 Drop by My Place
51 She's A Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
52 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
53 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
54 She's a Bad Mama Jama (Re-Recorded) [Instrumental Version]
55 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
56 She's A Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
57 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
58 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
59 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
60 She's A Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)
61 She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)

Carl Carlton Albums